Služby

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí:

 • vedení podvojného účetnictví dle zákona
 • zpracování roční uzávěrky včetně podání na Obchodní rejstřík
 • příjem a proplácení faktur po odsouhlasení SVJ
 • vystavování faktur za SVJ v případě pronájmu nebytových prostorů
 • zajišťování předpisů zálohových plateb vlastníků jednotek na služby v domě
 • evidence a výběr měsíčních záloh
 • roční vyúčtování měsíčních záloh pro jednotlivé vlastníky
 • vypracování pravidelného přehledu hospodaření (fond oprav)
 • vedení evidence plateb, dlužníků, včetně vymáhání pohledávek právní cestou
 • zajištění smluv s dodavateli, včetně evidence těchto smluv
 • zajišťování periodických revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení domu
 • vedení technické a provozní dokumentace
 • evidence měřidel a zajišťování jejich povinných výměn

Další služby:

 • zřízení účtu u banky, registrace na FÚ po vzniku SVJ
 • poradenství a spolupráce při sjednávání úvěrů, vedení úvěrových účtů včetně ročního vyhodnocení dle požadavků bank
 • příprava a zajištění změn zápisů v rejstříku společenství u Krajského soudu
 • spolupráce při změnách stanov
 • zajištění výběrových řízení dle požadavků SVJ
© Stavební bytové družstvo Dvůr Králové nad Labem 2014   |   Adresa   |   Kontakty   |   design: Renografik.cz   |   script & grafika: E-Profi.cz